Agencija za prenos vlasništva vozila

Ukoliko ste prodali ili kupili vozilo, dođite kod nas kako bismo Vam izradili kupoprodajni ugovor i pripremili svu dokumentaciju potrebnu za Poresku upravu. Ceo postupak je lak, brz i siguran, a sve što Vam je potrebno jesu saobraćajna dozvola i lične karte.

Odjavu vozila završamo u istom danu, potrebna je samo lična karta vlasnika vozila, saobraćajna dozvola i registarske tablice koje odjavljujete.

Procedura za prenos vlasništva vozila

Za prenos vlasništva vozila, neophodno je da budu ispunjena tri uslova:

 1. Kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu. Pri zaključenju kupoprodajnog ugovora, neophodno je da prisustvuju prodavac, kupac i saobraćajna dozvola. Prisustvo prodavca nije neophodno u slučaju da se vozilo kupuje od lica koje ima ovlašćenje od prodavca da u njegovo ime zaključi ovaj ugovor. Ovlašćeno lice mora posedovati ličnu kartu, kao i original ovlašćenje na kojem je prisutan delovodni pečat. Ugovor mora biti zaveden kod javnog beležnika.
 2. Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na prenos vozila u Poreskoj upravi. Rok za plaćanje poreza na prenos vozila jeste 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Porez se obračunava na sledeći način – 2, 5% od vrednosti vozila po zvaničnom katalogu AMSS ili od navedene vrednosti u ugovoru. Ovo potonje je samo ukoliko je vrednost ugovora veća od procenjene vrednosti iz kataloga koji koristi Poreska uprava, osim kada je prodavac pravno lice i PDV obveznik. Poreska uprava izdaje rešenje na osnovu kojeg se plaća porez. Ugovor o kupoprodaji se overava nakon što budu dostavljeni dokazi o uplati.
 3. Promena saobraćajne dozvole i tablica u MUP-u. Poslednji korak za promenu vlasništva vozila jeste plaćanje nove saobraćajne dozvole, a, ukoliko je potrebno, i plaćanje novih tablica ako je prethodni vlasnik iz drugog grada. Novi vlasnik dobija novu saobraćajnu dozvolu i tablice. Ukoliko je registracija vozila istekla, obaviće se celokupna registracija vozila. Izrada nove saobraćajne dozvole traje oko 10 dana, dok se tablice i registraciona nalepnica dobijaju istog dana. U slučaju da je do isteka registracije vozila ostalo više od mesec dana, za dobijanje nove saobraćajne dozvole biće Vam potrebni:
 • kupoprodajni ugovor, zajedno sa potvrdom o plaćenom porezu,
 • lična karta,
 • dokaz o uplati administrativne takse, kao i dokaz o uplati nove saobraćajne dozvole,
 • poništena stara saobraćajna dozvola.

Za informacije o iznosu poreza na promet motornog vozila pozovite nas na 066 6 31 31 32 32, naš zaposleni će izračunati za Vas.

Koja je cena prenosa vozila?

Cena prenosa vozila varira od vozila do vozila i zavisi i od toga da se vrši odjava i promena tablica i saobraćajne dozvole. Kako biste dobili preciznu procenu iznosa koji je neophodan.

Gde se može izvršiti prenos vlasništva vozila?

Priprema papirologije za procedure kao što je ova može delovati naporno i zbunjujuće i može oduzimati mnogo vremena. Međutim, sa našom agencijom za prenos vozila, to ne mora biti slučaj!

Agencija za tehnički pregled TP Holliday može biti Vaš najbolji saveznik u proceduri prenosa vlasništva vozila. Na Vaš zahtev možemo izraditi kupoprodajni ugovor i pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za Poresku upravu u najkraćem roku.

Kako funkcioniše odjava tablica prilikom kupovine vozila sa drugog registarskog područja?

Prilikom kupovine vozila od vlasnika sa drugog registracionog područja, obaveza je prodavca da najpre odjavi vozilo i vrati tablice u MUP u svom mestu. Kada vratite tablice u MUP, dobijate registracioni list i poništenu saobraćajnu dozvolu. Tablice ostaju u MUP-u, a saobraćajna dozvola će se poništiti i vratiti vama. Podaci o poništavanju saobraćajne dozvole se unose u sistem MUP-a gde je vozilo odjavljeno.

Tek nakon odjave tablica u prethodnom registracionom području, novi vlasnik će moći da registruje vozilo na svoje ime i da dobije novu saobraćajnu dozvolu. 

Takođe, odjavu može izvršiti i kupac vozila ako mu prodavac da ovlašćenje za to. U njemu se navode lični podaci vlasnika i osobe koju ovlašćuje, kao i radnje za koju je ovlašćuje.

Važno je napomenuti da se odjava uvek vrši prema mestu prebivališta vlasnika vozila, čak iako odjavu vozila ne vrši vlasnik već lice koje on ovlasti.

Takse za odjavu vozila ne postoje. Proces odjavljivanja je potpuno besplatan.

Za odjavu tablica vozila, biće Vam potrebni:

 • registracioni list (ne obavlja se ni redovni, ni vanredni tehnički pregled, već se samo popunjava obrazac sa podacima automobila)
 • saobraćajna dozvola (koja se poništava)
 • važeća lična karta na uvid (vlasnika ili ovlašćenog lica)
 • registarske tablice (koje se vraćaju u MUP)

Ako je vlasnik vozila pravno lice, potrebno je priložiti i izvod iz APR-a.

Često postavljana pitanja

Pravno lice koje kupuje automobil može ili ne mora biti u PDV sistemu.

Potpisivanje ugovora između fizičkog i pravnog lica se obavlja u opštini.

Prodavac (fizičko lice) treba imati ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu.
Kupac (pravno lice) treba posedovati pečat firme, ličnu kartu, kopiju APR obrasca i ovlašćenje od firme za potpisivanje. Ovlašćenje mora biti odštampano na memorandumu firme.

Nakon potpisa ugovora, odlazi se u Filijalu poreske uprave opštine prodavca radi plaćanja poreza od 2,5% od procenjene vrednosti vozila. Porez se može platiti gotovinski ili preko računa firme kupca.

Postupak prenosa vozila iz pravnog u fizičko lice zavisi od statusa pravnog lica u PDV sistemu.

Ako je pravno lice (prodavac) u PDV-u:

Pravno lice izdaje fakturu fizičkom licu s iskazanim PDV-om.

Cena vozila na fakturi treba biti što bliža tržišnoj vrednosti, prema katalogu za procenu vrednosti.

Fizičko lice plaća iznos sa fakture na račun prodavca. U ovom slučaju, fizičko lice ne plaća porez na prenos vlasništva, već se koristi faktura kao dokaz o uplati pri registraciji vozila.

Ako pravno lice (prodavac) nije u PDV-u:

Pravno lice izdaje fakturu fizičkom licu.

Cena vozila na fakturi treba biti što bliža tržišnoj vrednosti, prema katalogu za procenu vrednosti.

Fizičko lice plaća iznos sa fakture na račun prodavca. U ovom slučaju, fizičko lice plaća porez na prenos vlasništva i pravi se kupoprodajni ugovor koji se prilaže u MUP.

Napomena: Bilo koji učesnik u poslu, bilo kupac ili prodavac, može tehnički izvršiti plaćanje poreza.

Kada je vlasnik vozila pravno lice, neophodna je faktura ili račun. Ukoliko je firma u PDV sistemu, PDV se mora evidentirati, što oslobađa od plaćanja poreza poreskoj upravi.

Ako firma ne želi da evidentira PDV, mora se pozvati na određene stavke/tačke. U takvim slučajevima, prodavajuća firma mora elektronski podneti zahtev svojoj poreskoj upravi. Osim ostale dokumentacije, potrebna je kopija računa koja objašnjava kako je firma došla do vozila.

Supružnici pre svega moraju napraviti ugovor o poklonu, a onda moraju proći kroz poreski postupak kod nadležne poreske uprave. Osim standardne dokumentacije, traži se i izvod iz matične knjige venčanih kako bi se izbeglo plaćanje poreza. Ceo proces se obavlja na opštini gde živi osoba koja prima poklon. Postoji mogućnost za kupoprodajni ugovor, ali se u tom slučaju plaća porez.

Kod bivših supružnika nema oslobađanja od plaćanja poreza.

Prvi nasledni red ne podleže oporezivanju za prenos. Ipak, potrebno je podneti sve neophodne dokumente poreskoj upravi radi oslobođenja od poreza.

Kada su u pitanju osobe u srodstvu poput braće – sestara, unuka – baba/deda, potpuno oslobađanje od poreza nije moguće. U ovim situacijama, porez na prenos apsolutnih prava iznosi 1.5% od kataloške vrednosti vozila. Pored ostale dokumentacije, neophodan je izvod iz matične knjige rođenih kako bi se potvrdilo srodstvo.

Osobe koje nisu u srodstvu plaćaju porez na prenos apsolutnih prava, a poreski postupak se završava na opštini prebivališta poklonoprimca.

Potrebna dokumentacija uključuje: PPI3 obrazac, očitane lične karte poklonodavca i poklonoprimca, kao i očitane saobraćajne dozvole.

U slučaju da ovlašćeno lice poklanja vozilo, neophodno je da ovlašćenje jasno navodi mogućnost poklona vozila, uz priloženi original ovlašćenja radi provere.

Ukoliko korisnik lizinga odluči prekinuti isplatu lizinga, potreban je raskid ugovora. Nakon toga postoji opcija prenosa lizinga na drugu osobu. Međutim, korisnik lizinga ne sme prodavati vozilo sve dok ne izmiri svoj dug. Tek kada je lizing u potpunosti otplaćen i kada se dobije faktura, tada je moguće dalje prodavati vozilo.

Za prenos dvotočkaša do 50ccm, potreban je samo ugovor, bez obaveze procesuiranja kroz poresku upravu.

Ovo pravilo važi i za motore kao rezervne delove u vozilu, kao i za prikolice čija ukupna masa ne prelazi 750kg.

Kako nas možete kontaktirati

Radno vreme

Ponedeljak-Petak 08:00-16:00
Subota 08:00-16:00

Adresa

Gučevska, Šabac 15000