Prenos vlasništva i odjava vozila

Ukoliko ste prodali ili kupili vozilo, sa saobraćajnom dozvolom i ličnim kartama prodavca i kupca, dođite kod nas kako bismo Vam izradili kupoprodajni ugovor i pripremili svu dokumentaciju potrebnu za Poresku upravu, lako, sigurno i brzo, za samo deset minuta. Za informacije o iznosu poreza na promet motornog vozila POZOVITE nas, naš zaposleni će izračunati za Vas. Odjavu vozila završamo u danu, potrebna je samo lična karta vlasnika vozila, saobraćajna dozvola i registarske table koje odjavljujete. Bez zakazivanja termina, a u najkraćem roku!

Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju, zakažite termin za tehnički pregled i registrujte vozilo već danas. 066 6 31 31 32

Prenos vlasništva i odjava vozila - Tri radnje neophodne za prenos vlasništva nad vozilom

Za prenos vlasništva vozila, neophodno je da kumulativno budu ispunjena tri uslova.

  1. Kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu. Pri zaključenju kupoprodajnog ugovora, neophodno je da prisustvuju prodavac, kupac i saobraćajna dozvola. Prisustvo prodavca nije neophodno u slučaju da se vozilo kupuje od lica koje ima ovlašćenje od prodavca da u njegovo ime zaključi ovaj ugovor. Ovlašćeno lice mora posedovati ličnu kartu, kao i original ovlašćenje na kojem je prisutan delovodni pečat. Ugovor mora biti zaveden kod javnog beležnika.
  2. Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza u Poreskoj upravi. Rok za plaćanje poreza jeste 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Porez se obračunava na sledeći način – 2, 5% od vrednosti vozila po zvaničnom katalogu AMSS ili od navedene vrednosti u ugovoru. Ovo potonje je samo ukoliko je vrednost ugovora veća od procenjene vrednosti iz kataloga koji koristi Poreska uprava, osim kada je prodavac pravno lice i PDV obveznik. Poreska uprava izdaje rešenje na osnovu kojeg se plaća porez. Ugovor o kupoprodaji se overava nakon što budu dostavljeni dokazi o uplati poreza.
  3. Promena saobraćajne dozvole i tablica u MUP-u. Poslednji korak za promenu vlasništva vozila jeste plaćanje nove saobraćajne dozvole, a, ukoliko je potrebno, i plaćanje novih tablica ako je prethodni vlasnik iz drugog grada. Novi vlasnik dobija novu saobraćajnu dozvolu (i tablice). Ukoliko je registracija vozila istekla, obaviće se celokupna registracija vozila. Izrada nove saobraćajne dozvole traje oko 10 dana, dok se tablice i registraciona nalepnica dobijaju istog dana. U slučaju da je do isteka registracije vozila ostalo više od mesec dana, za dobijanje nove saobraćajne dozvole neophodno vam je:

Kako nas možete kontaktirati

Radno vreme

Ponedeljak-Petak 08:00-16:00
Subota 08:00-16:00

Adresa

Gučevska, Šabac 15000