Baždarenje tahografa teretnih vozila

Baždarenje tahografa teretnih vozila

Baždarenje tahografa teretnih vozila predstavlja obavezu vozača čija prevozna sredstva prelaze 3.5 tone, ali i onih koje poseduju 9 i više sedišta. U ovu kategoriju teretnih vozila spadaju kamioni za transport robe, ali i kombi vozila, autobusi i mini-busevi.

Šta su tahografi i kako se obavlja njihovo baždarenje otkriva vam agencija za tehnički pregled TP Holliday iz Šapca.

Šta predstavljaju tahografi?

Radi se o određenim mernim instrumentima, koji automatski zapisuju pređeni put datog teretnog vozila, brzinu, kao i ostale aktivnosti vozača i njihovo trajanje. Veoma je važno napomenuti da beleže apsolutno sve radnje vozača, kako za vreme puta, tako i za vreme pauze.

Bazdarenje tahografa teretnih vozila

Kako su nastali tahografi? Njihovo otkrivanje pripisuje se nemačkom inženjeru Max Maria von Weber-u. Prvi model tahografa bio je razvijen krajem 19. veka. Služio je železničkom saobraćaju, kako bi određene neregularnosti bile otkrivene. Nešto kasnije, sredinom prošlog veka započinje se za korišćenjem tahografa u drumskom saobraćaju. Pre svega, za teretna vozila koja teže više od 7.5 tona ili za vozila koja poseduju 9 sedišta ili više.

Od čega se sastoje tahografi? Pre svega, sadrže jedinicu za zapis, glavu odnosno pisač i jedinicu za slanje. U zavisnosti od vrste glave, tahografi se mogu podeliti na analogne i digitalne.

Analogne vrste koriste pisaljke, koje beleže podatke na taholistićima. Specijalni papiri koji se u ove svrhe koriste, obloženi su voskom i rotiraju se pri upotrebi. Nakon jednog dana, neophodno je staviti novi, kako bi uređaj mogao nesmetano nastaviti beleženje. Digitalne vrste ne koriste papir, već digitalne kartice za mikročipom i fleš memorijom. Očitavanje se vrši određenim vrstama softvera, a napredna tehnologija beleži i druge podatke, kao što je indentitet vozača, nastale greške, podatke o kalibraciji ili potrebnoj popravci uređaja.

Najnovija i najsavremenija verzija su takozvani smart tahografi. Poseduju satelitsko povezivanje, a osposobljeni su za rad sa aplikacijama za inteligentni transportni sistem (ITS). Isto tako, ova vrsta tahografa poseduje druge napredne funkcije, kao što je daljinska komunikacija.

Pre nešto više od 15 godina, ugradnja digitalnih vrsta tahografa postala je obavezna u Evropskoj uniji. U našoj državi, njihova ugradnja za novoproizvedena vozila ili vozila koja se prvi put registruju obavezna je od 2011. godine.

Šta podrazumeva baždarenje tahografa teretnih vozila?

Baždarenje tahografa teretnih vozila podrazumeva, pre svega, spoljašnji pregled, kao i identifikaciju tahografa. Nakon toga, vrši se određivanje koeficijenta vozila “w“, kao i određivanje efektivnog obima pogonskih točkova “I“.

Sam pregled rada tahografa obuhvata proveravanje rada brojčanika, osvetljenje skale, ali i uključivanja signalizacije, rada uređaja za beleženje promene vozača i slično. Kasnije se proverava i satni mehanizam, daljinomer i brzinomer. Tako se utvrđuje da li je prikaz svih podataka tačan, i da li se nalazi u okviru dozvoljenih odstupanja.

Kada se utvrdi tačnost rada tahografa, prelazi se na usklađivanje koeficijenta vozila i konstante tahografa “k“. Ukoliko je sve u redu, izdaje se Sertifikat o ispravnosti tahografa, kao i informativna nalepnica sa konstatnom tahografa.

Kada se vrši baždarenje?

Možda ćete se pitati i koliko se često vrši baždarenje tahografa teretnih vozila. Redovna kontrola tahografa neophodna je radi postizanja bezbednosti vozača ovakvih vrsta vozila, ali i drugih učesnika u saobraćaju. Njihovo postojanje obezbeđuje kontrolu i poštovanje saobraćajnih propisa i zakona.

Baždarenje analognih vrsta tahografa obavlja se jednom godišnje, dok se kod digitalnih to čini jednom u dve godine.

U slučaju popravke tahografa, promena dimenzija pogonskih točkova ili registracione oznake samog vozila, kao i kod primećivanja bilo kakvog odstupanja ili nepravilnosti rada, neophodno je izvršiti i vanredno baždarenje. Nadležni organ takođe može naložiti vanredno ispitivanje funkcionalnosti i pravilnog rada tahografa.

Bazdarenje tahografa teretnih vozila

Agencija TP Holliday pruža vam najbolje uslove baždarenja tahografa teretnih vozila, ali i registracije vozila, kao i tehničkog pregleda. Za više informacija o ovim procedurama, ali i osiguranju domaćinstva i vozila, u svakom trenutku možete nas kontaktirati!

 

Kako nas možete kontaktirati

Radno vreme

Ponedeljak-Petak 08:00-16:00
Subota 08:00-16:00

Adresa

Gučevska, Šabac 15000

Podelite na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn