Tehnički pregled teretnih vozila

Tehnički pregled teretnih vozila

Tehnički pregled teretnih vozila, prema zakonima Republike Srbije, obavezan je za sve vlasnike teretnih vozila.

U teretna vozila spadaju sve vrste kamiona, kombija i pikapova. Ova vozila služe za prevoz raznih vrsta tereta, zbog čega su i dobili naziv teretna. Njima se mogu vršiti selidbe, prevoz mašina i kućnih aparata, ali i prevoziti roba u specifičnom stanju. Građevinski materijal, žitarice i druga rastresita roba takođe se prevozi teretnim vozilima.

Za koja vozila važi tehnički pregled teretnih vozila?

Tehnički pregled teretnih vozila predstavlja skup propisanih operacija kojima se utvrđuje tehnička ispravnost uređaja i opreme. Adekvatnim merenjima i poređenjem izmerenih veličina sa propisanim vrednostima utvrđuje se tehnička ispravnost vozila u celini. Njime se ustanovljava i jedna ili više tehničkih karakteristika vozila.

Kroz tehnički pregled teretnih vozila jednom godišnje moraju proći sva vozila predviđena za prevoz manjeg ili većeg tereta. Budući da se pikap vozila, kombiji, kamioni i cisterne obično koriste u službene svrhe, to njihov tehnički pregled spada u obavezu firmi u čijem su vlasništvu, odnosno pravnih lica.

Ova vrsta pregleda je obavezna za sva vozila u Republici Srbiji i bez potvrde o izvršenom tehničkom pregledu nijedno vozilo ne sme biti pušteno u saobraćaj. Ukoliko bi bilo ustanovljeno da se putevima kreću tehnički neispravna vozila, bezbednost svih učesnika u saobraćaju bila bi ugrožena, a odgovorna lica kažnjena u skladu sa zakonom.

Gde se obavlja tehnički pregled teretnih vozila?

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije (čl. 254, st. 4 i čl. 256, st. 1), u posebnom Pravilniku notira da se tehnički pregled teretnih vozila može obavljati isključivo u ovlašćenim objektima. Opšte odredbe ovog pravilnika propisuju uslove koji moraju biti ispunjeni da bi tehnički pregled teretnih vozila bio ispunjen u skladu sa zakonskim normama.

Čl. 1 ovog Pravilnika propisuje da se tehnički pregled teretnih vozila može vršiti u objektu, odnosno na poligonu koji ispunjava sve kriterijume. U tom smislu, saobraćajno-tehničke karakteristike prilaznih puteva i okruženja objekta, odnosno poligona, moraju odgovarati dimenzijama i osobinama teretnih vozila.

TP Holliday ispunjava sve navedene uslove, kao i one koji se tiču primene adekvatnih uređaja i opreme za tehničku proveru vozila. Uz to, poseduje sveukupnu dokumentaciju koja se u skladu sa svim propisima.

Način vršenja tehničkog pregleda teretnih vozila takođe mora biti u skladu sa pomenutim pravilnikom. TP Holliday vodi urednu tehničku dokumentaciju, evidenciju o tehničkim pregledima vozilima i zahtevima za dobijanje ovlašćenja.

Zbog čega je bitno vršiti redovan tehnički pregled teretnih vozila?

Vozilo sa bilo kojom tehničkom neispravnošću potencijalna je opasnost za sve učesnike u saobraćaju. Takvo vozilo direktno može ugroziti život sopstvenog vozača i suvozača, drugih vozača, motociklista, biciklista i pešaka.

Neispravne kočnice, pokvarena svetla i migavci, samo su neke od tehničkih neispravnosti koje mogu uzrokovati lančani sudar i druge saobraćajne nezgode. Ukoliko se bilo koji kvar na vozilu ne koriguje pre njegovog stupanja na drum, može doći i do nesreće sa smrtnim ishodom.

Ukoliko u teškoj saobraćajnoj nesreći učestvuje više osoba i vozila, tragedija je ogromna, a posledice nesagledive. Ako bi se na putu, zbog tehničke neispravnosti, prevrnula cisterna sa otrovnim i teškim hemikalijama, ugrožena bi bila i životna sredina. Izlivanjem nafte, naftinih derivata i drugih toksičnih materija, može doći do velike ekološke katastrofe. Pri akcidentu te vrste, osim ljudi, neizostavno stradaju životinje i biljke.

Odgovorno postupanje i poštovanje zakonskih odredbi važni su, dakle, prevashodno sa bezbednosnog aspekta: očuvanja života ljudi, životinja i celokupnog ekosistema.

Ko izvodi tehnički pregled teretnih vozila?

Tehnički pregled teretnih vozila u ovlašćenoj organizaciji, kao što je TP Holliday, vrše istovremeno najmanje dva ovlašćena radnika. Njihovo radno iskustvo mora biti duže od godinu dana, od kojih bar jedan mora biti tehničkog obrazovanja saobraćajnog ili mašinskog smera. Drugi zaposleni mora biti sa diplomom KV, odnosno VKV automehaničara. Dakle, svi radnici moraju imati završenusrednju školu trećeg ili četvrtog stepena odgovarajućeg usmerenja.

Dalje, radnici koji vrše tehnički pregled teretnih vozila moraju bit dobro upoznati sa svim propisima koji regulišu pitanja u vezi sa tehničkim uslovima koje ozila u saobraćaju mroaju ispunjavati. Oni moraju poznavati i sve propise o vršenju tehničkog pregleda. Takođe, obavezn moraju biti obučeni za rukovanje svim relevantnim uređajima i opremom koji se koriste prilikom pregleda.

Kakve provere obuhvata tehnički pregled teretnih vozila?

Da bi nesmetano i po propisima obavljala tehnički pregled teretnih vozila, ovlašćena kompanija mora koristiti odgovarajuće uređaje i opremu. U objektu, odnosno na poligonu za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila, neophodno je imati uređaj za proveru sile kočenja na obimu točkova iste osovine sa pisačem. Obavezan je i instrument za kontrolu odziva komandi kočnih sistema i ustanovljenje praznog hoda komandi sa dinamometrima.

Pri tehničkom pregledu teretnih vozila neizostavan je i kompresor sa manometrom i vodovima neophodnim za proveru pritiska u pneumaticima. Važno je obezbediti i dovoljan broj priključaka za povezivanje uređaja i opreme na liniji tehničkog pregleda.

Uz to, važna je i čelična metarska pantljika od 25 m sa milimetarskom podelom, kao i uređaj za utvrđivanje praznog hoda upravljača i sile upravljača na tačku upravljača.
Da bi jedno vozilo bilo proglašeno tehnički ispravnim, ovlašćena kuća za tehnički pregled mora primenjivati uređaj za proveru usmerenosti i jačine svetla, sa lukometrom i vizirom.

Prilikom vršenja tehničkog pregleda teretnih vozila, stručna lica obavezno moraju koristiti štopericu ili odgovarajući visoko precizni hronometar, kao i katalog boja.

Šta je još važno da bi vozilo bilo proglašeno tehnički ispravnim?

Prilikom izvođenja tehničkog pregleda teretnih vozila, neizostavno se mora proveriti dubina šara na gumama. Naročitim mernim instrumentom – dubinometrom, utvrđuje se da li pneumatici imaju šare neophodne dubine kako ne bi došlo do proklizavanja na vlažnim putovima. Ova provera je izuzetno važna sa stanovišta bezbednosti u saobraćaju.

Merenje gabarita, razmaka osovina i raspona točkova takođe se vrši posebnim mernim uređajem.

Tehničari će proveriti i nagaznu ploču za kontrolu usmerenosti prednjih točkova na vozilu, a izvršiće i merenje novoa jačine buke koju vozilo proizvodi u radnom stanju.

Pri tehničkom pregledu teretnih vozila, obavezna je primena uređaja za merenje kontrole čađi u izduvnim gasovima vozila koja imaju dizel motor. Takođe, neizostavno se mora primeniti i instrument za merenje sadržaja ugljen-dioksida u izduvnim gasovima koje ispuštaju vozila sa benzinskim motorom. Ova merenja su obavezna da bi bili ispunjeni svi zahtevi i propisi koji se tiču zaštite životne sredine.

Izvršite tehnički pregled na vreme!

Tehnički pregled Holliday iz Šapca već dugi niz godina pruža usluge tehničkog pregleda svih vozila. Posebno opremljen objekat i poligon, koji ispunjava najviše standarde i zakonske propise, pogodan je za uspešno obavljanje tehničkog pregleda teretnih vozila.

Svi naši klijenti dobro znaju da u TP Holliday mogu dobiti sve usluge koje se tiču njihovog vozila.

Kako nas možete kontaktirati

Radno vreme

Ponedeljak-Petak 08:00-16:00
Subota 08:00-16:00

Adresa

Gučevska, Šabac 15000

Podelite na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn