Baždarenje tahografa

Baždarenje tahografa

Baždarenje tahografa Šabac je obaveza svih vozača teretnih vozila, vozila koja prelaze 3,5 tone i onih sa 9 ili više sedišta. Tu spadaju razne vrste kamiona koji služe za transpost robe, mašina, građevinskog materijala… Zatim, putnička kombi vozila, minibusevi i autobusi.

Šta su tahografi?

Tahografi su merni instrumenti koji služe za automatsko zapisivanje brzine, pređenog puta vozila, kao i vrste i trajanja aktivnosti vozača. To znači da beleže sve radnje vozača kako tokom vožnje, tako i vreme pauze i odmora.

Za njihovo postojanje zaslužan je Max Maria von Weber. Ovaj nemački inženjer razvio je prvi model krajem 19. veka. U početku, tahograf je korišćen u železničkom saobraćaju za otkrivanje neregularnosti. Tek u drugoj polovini 20. veka počinje njegova upotreba u drumskom saobraćaju, tj. kod kamiona sa ukupnom težinom preko 7,5 tona i za vozila sa više od 9 sedišta.

Tahografi se sastoje od jedinice za zapis, glave (pisača) i jedinice za slanje. Zavisno od vrste glave postoje analogni i digitalni.

Analogni tahografi pomoću pisaljke beleže podatke na tzv. taholistićima. Ovi specijalni papiri su obloženi voskom i tokom rada se rotiraju. Nakon 24 sata potrebno je staviti novi kako bi tahograf mogao nesmetano da nastavi beleženje.

Baždarenje tahografa Šabac

Kod digitalnih vrsta umesto papira postoje digitalne kartice koje imaju mikročip sa fleš memorijom. Očitavanje podataka se vrši odgovarajućim softverom. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, osim standardnih podataka brzine, pređenog puta i aktivnosti vozača oni beleže i niz drugih. Identitet vozača, podaci o kontroli, kalibraciji i popravci tahografa, nastale greške samo su neke od dodatnih stavki koje omogućavaju digitalni modeli.

Posebnu grupu čine smart tahografi. U pitanju je najmodernija verzija digitalnih tahografa koji donose satelitsko povezivanje, daljinsku komunikaciju, rad sa različitim inteligentnim aplikacijama putem ITS (Intelligent Transport System), kao i mnoge druge napredne funkcije.

Od juna meseca 2006. godine ugradnja digitalnih tahografa postala je obavezna u zemljama EU. Kod nas njihova upotreba je obavezna od jula 2011. godine za sva novoproizvedena vozila i ona kod kojih je izvršena prva registracija u Srbiji nakon perioda donošenja odluke. Primena smart tahografa u EU započela je prošle godine.

Kada se vrši baždarenje tahografa Šabac?

Baždarenje tahografa Šabac predstavlja bezbednosni mehanizam koji ima za cilj očuvanje života ne samo vozača, već i drugih učesnika u saobraćaju. Naime, njegovom upotrebom vrši se kontrola sprovođenja i poštovanje saobraćajnih propisa. Takođe, reguliše se broj sati koje vozač provede u vožnji kako bi se izbegle nesreće kao posledica umora.

Da bi podaci koje tahografi beleže bili garantovano tačni, neophodna je redovna kontrola ispravnosti ovih uređaja. Baždarenje analognih tahografa vrši se jednom godišnje, a kod digitalnih provere se obavljaju jednom u dve godine.

Mada pojedine situacije zahtevaju vanredno baždarenje tahografa Šabac. Odnosno, u slučaju popravke tahografa, promene dimenzije pogonskih točkova, promene registracione oznake vozila, velikih prepravki na menjačkom prenosu, ali i nakon uočavanja bilo kakve neispravnosti rada tahografa i upućivanja na pregled od strane nadležnog nadzornog organa.

Šta obuhvata baždarenje tahografa Šabac?

Prvi korak u baždarenju jeste spoljašnji pregled i identifikacija tahografa. Sledi određivanje koeficijenta vozila “w” i određivanje efektivnog obima pogonskih točkova “l”.

Baždarenje tahografa Šabac

Nakon nje obavlja se pregled rada tahografa koji podrazumeva proveru rada brojčanika, osvetljenja skale, uključivanja signalizacije, funkcionisanja uređaja za beleženje promene vozača… U narednoj fazi baždarenja vrši se provera satnog mehanizma, brzinomera i daljinomera. Na taj način se utvrđuje da li je prikaz vremena, brzine i pređenog puta u okviru dozvoljenih odstupanja.

Na kraju se radi usklađivanje koeficijenta vozila “w” i konstante tahografa “k”, izdaje Sertifikat o ispravnosti tahografa i informativna nalepnica sa konstantom tahografa.

Agencija TP Holliday ima stručni tim ne samo za tehnički pregled automobila, već i za tehnički pregled kamiona i drugih vozila koja imaju ugrađeni tahograf. U skladu sa tim, njene usluge obuhvataju i baždarenje tahografa Šabac.

Posetite nas i uverite se sami zašto su brojni klijetni izabrali da kod nas obave tehnički pregled vozila i registraciju.

Kako nas možete kontaktirati

Radno vreme

Ponedeljak-Petak 08:00-16:00
Subota 08:00-16:00

Adresa

Gučevska, Šabac 15000

Podelite na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn