Privremena registracija vozila

Privremena registracija vozila

Privremena registracija vozila, kao što joj naziv kaže, je poseban vid registracije na određeni period, a maksimalno na godinu dana.

Imati sopstveni auto je više nego potreba danas, ne samo da vam olakšava kretanje i obavljanje svakodnevnih zadataka, već vam daje potpunu slobodu organizovanja svog vremena. Više ne morate da pazite na red vožnje kako ne biste zakasnili na autobus, niti da zavisite od pomoći prijatelja i porodice koji imaju auto.

Sa sopstvenim vozilom i putovanja imaju posebnu draž. Naročito ona neplanirana, kada u poslednjem trenutku odlučite da iskoristite slobodni dan za otkrivanje novih predela.

Međutim, nemojte da zaboravite da je auto imovina koja zahteva određena ulaganja. Osim redovnog servisa, tu spadaju i tehnički pregled i registracija. Njima se potvrđuje da je vozilo ispunilo sve propisane uslove za bezbedno učestvovanje u saobraćaju.

Iako se nakon kontrole ispravnosti najčešće vrši produžetak registracije vozila i izdavanje registracione tablice, postoje i prva registracija i privremena registracija vozila.

Kada je neophodna privremena registracija vozila?

Privremena registracija vozila se, pre svega, odnosi na vozila stranih državljana koja borave u našoj zemlji. Ona se vrši i u slučaju da naši građani privremeno borave u inostranstvu radi školovanja, specijalizacije, naučnog istraživanja, zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti.

Privremeno se registruju i vozila koja će se koristiti na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog između domaćeg i stranog prevoznika. Takođe i za vozila koja treba da učestvuju na sajmovima i sportskim takmičenjima.

Ukoliko u našu zemlju uđe vozilo čije registarske tablice sadrže oznake koje nisu u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora koje je ratifikovala Srbija. Za njega se takođe mora izvršiti njegova privremena registracija.

Koja je dokumenatcija potrebna za privremenu registraciju vozila?

Da bi vozilo moglo privremeno da se registruje neophodno je priložiti dokaz o njegovom vlasništvu, dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila. Neophodno je imati i potvrdu da je izvršen tehnički pregled automobila ne stariji od 30 dana i polisu da je plaćeno osiguranje vozila pri registraciji.

Zatim, potrebna je jedinstvena carinska isprava i rešenje carine kojim je odobren privremeni uvoz vozila. Takođe, potvrda o plaćenom porezu na upotrebu vozila, dokaz o plaćenim taksama za registraciju vozila i troškovima izrade potvrde o privremenoj registraciji i registarskih tablica.

Kod vozila koja se privremeno registruju na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog između domaćeg i stranog prevoznika. Pored toga obavezan je i prevod tog ugovora, kao i prevod inostrane dozvole.

Uz dokumentaciju mora se dati na uvid važeći dokument vlasnika. Odnosno, važeća lična karta ili putna isprava sa dokazom o privremenom boravku ako zahtev podnosi strano lice.

Vozilo koje je ispunilo sve uslove dobija potvrdu o privremenoj registraciji sa rokom važenja i odgovarajuće registarske tablice. Imajte u vidu da njime može da upravlja samo vlasnik.

Privremena registracija vozila koja se izvoze iz Srbije

Vozila koja su kupljena u našoj zemlji, ali će biti registrovana u inostranstvu dobijaju posebne privremene registarske tablice. One nose oznaku PRE i traju najduže 15 dana.

Privremena registracija vozila

Pri ovoj vrsti privremene registracije potreban je dokaz o vlasništvu, polisa obaveznog osiguranja. Dokaz o urađenom tehničkom pregledu i uplaćene takse za registraciju vozila su neophodne.

U agencija TP Holliday možete obaviti proveru ispravnost svih vrsta vozila, uključujući i tehnički pregled ATV vozila, prikolica, radnih mašina. Osim kontrole, pružamo i usluge kompletne registracije i prenosa vozila.

 

Kako nas možete kontaktirati

Radno vreme

Ponedeljak-Petak 08:00-16:00
Subota 08:00-16:00

Adresa

Gučevska, Šabac 15000

Podelite na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn