Registracija TAXI vozila

Registracija TAXI vozila

Registracija TAXI vozila je obavezna za obavljanje ove vrste prevoza.

Poslednjih godina vožnja TAXI vozilom nije više luksuz već potreba. Iz dana u dan raste broj vozila na putevima tako da je nemoguće izbeći gužve, posebno u velikim gradovima. Bez obzira koje je doba dana suočićete se sa zastojima i kolapsima u saobraćaju, kao i sa nemogućnošću da pronađete slobodno parking mesto, te ne čudi što su TAXI usluge postale najkorišćenija i najjednostavnija opcije prevoza.

Pouzdana TAXI vozila donose ne samo brzu, već i ekonomičnu vožnju. Troškovi korišćenja su malo viši u odnosu na cene karata autobusa ili metroa, dok se udobnost koju nude ne može uporediti sa javnim prevozom. Dostupna su 24 časa dnevno, 365 dana u godini te ne morate voditi računa o redu vožnje, jer se ona prilagođavaju vama i vašim potrebama.

S obzirom da svi žele da što pre stignu na određenu lokaciju, mnogi u ovom ističu prednost TAXI vožnje. Profesionalni vozači poznaju ulice tako da će pronaći najkraći put bez kršenja saobraćajnih pravila.

Imajući u vidu sve veću potražnju za TAXI uslugama, raste i broj ovih vozila. Samim tim i broj obavljenih registracija.

Šta obuhvata registracija TAXI vozila otkriva vam agencija za tehnički pregled Šabac, TP Holliday.

Tehnički pregled kao osnova za registraciju

Da bi mogla da se obavi registracija TAXI vozila neophodno je da ono prođe tehnički pregled. Njime se vrši detaljna kontrola ispravnosti vozila kojom se potrvđuje da je ono bezbedno za učestvovanje u saobraćaju.

Registracija Taxi vozila

Najpre se vrši identifikacija vozila po broju šasije i motora, a tek onda proverava ispravnosti uređaja za upravljanje i za zaustavljanje, uređaja za osvetljavanje puta, davanja svetlosnih znakova, uređaja za označavanje vozila, za vidljivost. Zatim se kontrolišu uređaji za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova i uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila. Nakon toga se vrši dijagnostifikovanje uređaja za kretanje vozila unazad, osovina, elektrouređaja i instalacija, kao i pogonskih uređaja, uređaja za prenos snage i opreme vozila.

Ukoliko dobijena merenja odgovaraju propisanim parametrima TAXI vozilo dobija Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila.

Registracija TAXI vozila – Estetski pregled TAXI vozila

Još jedan važan uslov za registraciju jeste dobijanje Uverenja o estetskom pregledu koje izdaje Direkcija za javni prevoz u sektoru za auto taksi prevoz.

Estetske karakteristike se odnose, pre svega, na broj sedišta. Naime, TAXI može da obavlja fabrički proizvedeno putničko vozilo koje ima najviše 5 sedišta, uključujući i sedište vozača i najmanje 4 vrata. Zapremina prtljažnog prostora mora da iznosi najmanje 350 litara ili da je međuosovinsko rastojanje 2.550 mm. Takođe, mora da poseduje klima uređaj, a motor mora da zadovolji emisiju izduvnih gasova.

U unutrašnjosti je neophodno da se na vidnom mestu za putnike nalazi ispravan, plombiran i baždaren taksimetar, kao i identifikacioni karton koji sadrži poslovno ime, redni broj iz TAXI dozvole, ime i prezime TAXI vozača, jedinstveni matični broj i sliku.

TAXI vozilo mora da bude bez oštećenja, obojeno u jedinstvenu boju i opremljeno instalacijom za osvetljenje krovne oznake.

Neophodna dokumentacija – Registracija TAXI vozila

Pored Potvrde o obavljenom tehničkom pregledu i Uverenja o estetskom pregledu registracija obuhvata sledeće:

  • Dostavljanje izvoda iz APR-a koji ne sme da bude stariji od 6 meseci;
  • Fotokopiju TAXI kartice
  • Rešenje Sekretarijata o dozvoli za rad u taksi prevozu.

Kao i svi vozači, tako i taksisti moraju da daju na uvid saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu i dokaz o uplaćenim taksama. Uz osiguranje vozila pri registraciji potrebna je i Polisa osiguranja putnika u javnom prevozu.

Registracija Taxi vozila

Agencija TP Holliday ima višegodišnje iskustvo u proveri ispravnosti svih vrsta vozila, uključujući i tehnički pregled električnih vozila i KVAD-ova. Kod nam možete obaviti ne samo kompletnu registraciju, već i kupiti kasko i putno zdravstveno osiguranje.

Kako nas možete kontaktirati

Radno vreme

Ponedeljak-Petak 08:00-16:00
Subota 08:00-16:00

Adresa

Gučevska, Šabac 15000

Podelite na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn