Tehnički pregled i registracija vozila

Tehnički pregled i registracija vozila

Tehnički pregled i registracija vozila neophodni da biste vi i vaš četvorotočkaš mogli da učestvujete u saobraćaju. Zapravo, oni predstavljaju zakonsku obavezu vozača koja se obavlja jednom godišnje.

S obzirom na to da su tehnički pregled i registracija vozila povezani i da se moraju uraditi gotovo istovremeno, tačnije sa maksimalnom razlikom od 30 dana, mnoge vozači brine kako će to postići. Pored obimne papirogije, nervozu izazivaju i iznos novca koji će morati da izdvoje za pregled i osiguranje vozila pri registraciji, kao i dugi redovi u MUP-u za izdavanje nalepnice.

Srećom, ove dileme su otklonjene. U agenciji TP Holliday tehnički pregled i registracija vozila vrše se na jednom mestu, pri čemu vam je omogućeno plaćanje na rate svih troškova.

Zašto se obavlja pregled vozila?

Tehnički pregled je osnova ne samo za vašu bezbednost, već i za sigurnost svih drugih učesnika u saobraćaju. Njime se proverava stanje vozila. Zapravo dijagnostifikuje se da li je ispravno ili ne, samim tim da li može da učestvuje u saobraćaju ili ne.

Prema Pravilniku o vršenju tehničkog pregleda vozila vreme potrebno za kontrolu je minimum 35 minuta. Tehnički pregled motora traje oko 15 minuta. Takođe, prema Zakonu obavezno je slikanje vozila sa svih strana nakon završene kontrole. Pri tome na fotografijama treba da budu jasno vidljive registracione oznake, brzinomer, a na jednoj slici mora da se vidi i lice koje vrši pregled.

Ispitno mesto za kontorlisanje i ispitvanje vozila - Tehnički pregled Holloday

Osim redovnog tehničkog pregleda, može se vršiti i kontrolni i vanredni. Kontrolni se obavlja u slučaju da je vozilo upućeno na kontrolu ispravnosti od strane nadležnog organa. Vanredni tehnički pregled je neophodan nakon popravke vitalnih sklopova koji su oštećeni u saobraćajnoj nezgodi.

Zavisno od vrste tehničkog pregleda određuje se njegova cena, na nju utiču i karakterstike vozila, tj. godište, snaga, vrsta i model.

Šta sve on obuhvata?

Tehnički pregled podrazumeva detaljnu kontrolu svih uređaja i poređenje dobijenih merenja sa standardnim parametrima.

Utiskivanje brojeva motora

Najpre se vrši identifikacija vozila po broju šasije i motora. Tek posle toga proverava se ispravnost uređaja za upravljanje i za zaustavljanje, uređaja za osvetljavanje puta. Zatim davanje svetlosnih znakova, uređaja za označavanje vozila, za vidljivost. Sledi kontrola uređaja za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila. Zatim, neophodno je proveriti uređaj za kretanje vozila unazad, osovine, elektrouređaje i instalacije, kao i pogonske uređaje, uređaje za prenos snage i opremu vozila.

Ukoliko dobijeni rezultati odgovaraju propisanim, izdaje se Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila.

Tehnički pregled automobila je prvi korak za registraciju

Produžetak registracije vozila i izdavanje registracione nalepnice nemoguće je obaviti bez prethodno izvršenog tehničkog pregleda. Uz registracioni list sa podacima o vozilu i overenoj potvrdi o tehničkoj ispravnosti vozila prilikom registracije morate da priložite i saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu, dokaz o plaćenim taksama i polisu osiguranja.

Imajte u vidu da se vozilo registruje na ime vlasnika i to prema mestu njegovog prebivališta. Što znači da on mora lično da bude prisutan ili, pak, da ovlasti drugu osobu da u njegovo ime obavi posao registracije.

Agencija TP Holliday je najbolji izbor za vaš automobil. Naš stručni tim vam garantuje da će tehnički pregled i registracija vozila biti obavljeni u što kraćem roku i po povoljnim uslovima.

Prva registracija

Posetite nas i uverite se sami u kvalitet naših usluga!

Kako nas možete kontaktirati

Radno vreme

Ponedeljak-Petak 08:00-16:00
Subota 08:00-16:00

Adresa

Gučevska, Šabac 15000

Podelite na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn